Kontrola vida

Stru?nu i optometrijsku EU-standarnu kontrolu vida u naoj optici vri optometristica Edita Krito, prof.mr.soc. sa viegodinjim iskustvom. Svakom klijentu pristupa individualno, u skladu sa pojedina?nim potrebama brige za vid. Ovisno o potrebi, kontrola se sastoji od: beskontaktnog mjerenja o?nog tlaka, odre?ivanja otrine vida, procjene refrakcijske korekcije, objektivnog odre?ivanja dioptrije i pregleda geometrije ronice kompjuterskom metodom- autorefraktometrom, subjektivnom metodom se vri odre?ivanje dioptrijske potrebe svakog oka monokularno, zatim binokularno uskla?ivanje binokularne ravnotee vida pomo?u binokularnih testova. Nakon usklade binokularnog vida pristupa se provjeri testovima forijske uskla?enosti binokularnog vida. Nakon svakog obavljenog odre?ivanja optometrijskih parametara vida, odre?uje se najprikladnije opti?ko pomagalo i rjeenje za svakog klijenta osobno. Ako se u toku pregleda ustanovi potreba za daljnjom obradom specijaliste, upu?ijemo klijente na daljnju obradu kod suradnih specijalista. Do?ite i uvjerite se da stru?nost moe biti vrhunska i za brigu o Vaem vidu.

Kod nas moete obaviti:

 • mjerenje visusa bez korekcije
 • mjerenje visusa sa korekcijom
 • beskontaktno mjerenje o?nog tlaka
 • kompjutorsku keratografiju ronice
 • objektivno kompjutorsko mjerenje vida
 • subjektivnu monokularnu refrakciju svakog oka posebno po EU-standardima
 • binokularno uskla?ivanje vida binokularnim testovima po EU-standardima
 • mjerenje forijskog otklona binokularnog vida po EU-standardima
 • mjerenje dioptrijskog blizinskog dodatka potrebnog za blizinski vid po EU-standardima
 • stru?no savjetovanje o potrebnim pomagalima
 • savjetovanje o potrebnim kontrolama kod specijalista


Akcija!

akcija

Akcije u srpnju

20% popust na cijele nao?ale iz izdvojenog asortimana
50% popust na okvire iz izdvojenog asortimana
1+1 progresivne nao?alne le?e


Dobri an?eo

DSC01856
Dobri an?eo udruge Trisomija 21
- 20% popusta na dioptrijske nao?ale za djecu sa posebnim potrebama.